Tkaninové kompenzátory

30 rokov skúseností vo výrobe
a montáži tkaninových kompenzátorov

Schopnosť vyrobiť a dodať tkaninové kompenzátory do 24 hodín

KDMM - ikona

Výroba tkaninových kompenzátorov na mieru

30 rokov skúseností vo výrobe a montáži tkaninových kompenzátorov

Schopnosť vyrobiť a dodať tkaninové kompenzátory do 24 hodín

Výroba tkaninových kompenzátorov na mieru

Tkaninové kompenzátory sú flexibilné prvky v potrubných rozvodoch, kde prúdia plynné médiá ako vzduch, spaliny, kyslé alebo alkalické plyny s agresívnymi, abrazívnymi alebo aj kvapalnými súčasťami.

Použitie tkaninových kompenzátorov

Tkaninové kompenzátory sa osvedčili v zariadeniach s plynnými médiami pri teplotách do +1200 °C, pri tlakoch do 0,1 MPa (1 bar pretlak), pri veľkých axiálnych pohyboch a veľmi často súčasne vznikajúcich laterálnych a/alebo angulárnych pohyboch.

kdmm.sk - výroba a predaj potrubných elementov

Konštrukcia tkaninových kompenzátorov

Pružný prvok kompenzátora je vyrobený z priemyselných tkanín. Skladá sa spravidla z viacerých vrstiev.

Tkaninové kompenzátory sa presadia najmä tam, kde dochádza k veľkým a zloženým pohybom
na malom stavebnom priestore.

Tkaninové kompenzátory sa presadia najmä tam, kde dochádza k veľkým a zloženým pohybom na malom stavebnom priestore.

KDMM s. r. o. je jediný výrobca tkaninových kompenzátorov na Slovensku

Produkty KDMM sú inštalované v Európe, Ázii, Afrike i Amerike, takmer v 50 krajinách sveta.