Kovové kompenzátory

Konštrukčným princípom kovových kompenzátorov je pružný kovový prvok, vyrobený lisovaním oceľových plechov do vlnovcov. 

Použitie kovových kompenzátorov

Používajú sa najmä v potrubných systémoch pri vysokých prevádzkových tlakoch za súčasného tepelného a dynamického namáhania.

Pružné kovové vlnovce slúžia na eliminovanie tepelnej rozťažnosti potrubia, kmitov a vibrácií pri doprave plynných a kvapalných médií.