Závesy a podpery

Potrubné závesy a podpery slúžia na udržiavanie potrubnej trasy v predurčených polohách a pomáhajú odvádzať vznikajúce pnutia a zaťaženia potrubia do príslušných konštrukcií.

Sortiment výrobkov LISEGA je komplexným modulárnym programom na podopretie potrubia, ktorý ponúka technické riešenia pre všetky typické priemyselné aplikácie.

Vysoký stupeň automatizácie, efektívna sériová výroba a vysoká flexibilita pri špeciálnych konštrukciách odlišujú spoločnosť LISEGA od ostatných výrobcov.

Jednotlivé prvky pre vedenie a uloženie potrubia

kdmm.sk - výroba a predaj potrubných elementov
Konštantné závesy a podpery
Úlohou konštantných závesov a podpier je prenášať prevádzkové zaťaženie potrubia rovnomerne a bez výraznejších odchýlok v celom rozsahu pohybu potrubia. Vďaka svojej konštrukcii umožňujú konštantné závesy a podpery premeniť silu pružiny na konštantnú silu vo veľkom vertikálnom rozsahu pohybu.
kdmm.sk - výroba a predaj potrubných elementov
Pružinové závesy a podpery
Pružinové závesy a podpery sa používajú na vyrovnanie malých vertikálnych posunov v potrubnom systéme. Funkcia týchto komponentov je založená na predpätých tlačných špirálových (helikálnych) pružinách, ktoré majú premenlivú nosnosť v rozsahu pohybu podľa ich predurčených pružinových charakteristík.
kdmm.sk - výroba a predaj potrubných elementov
Dynamické komponenty

Tlmiče (brzdy) rázov sa používajú pre tepelne zaťažené komponenty. V prípade dynamického nárazu poskytujú tlmiče okamžite takmer tuhé spojenie medzi tlmeným prvkom a okolitou konštrukciou.

Kĺbové vzpery tvoria pevné spojenie v osovom smere medzi potrubím a budovou. Keďže v miestach pripojenia majú guľové kĺby, umožňujú obmedzené pohyby okolo uhla otáčania bez odporu.

Objímky sú potrebné na prenos dynamických zaťažení, pričom dynamické sily absorbujú a prenášajú ďalej.

kdmm.sk - výroba a predaj potrubných elementov
Potrubné objímky, sedlové podpery a spoje

Potrubné objímky, sedlá a spoje sú najviac namáhanými komponentmi v teplovodných rúrach. Vzhľadom na ich obalenie izoláciou je sťažená ich pravidelná kontrola. Ich konštrukcii sa preto musí venovať osobitná pozornosť.

kdmm.sk - výroba a predaj potrubných elementov
Valčekové ložiská, sedlá, kryogénne podpery

Potrubné systémy, uložené vodorovne na veľké vzdialenosti, sú podopreté pohyblivými ložiskami a pevnými bodmi. Oporné body sú valivé alebo posuvné. Valčekové ložiská predstavujú optimálne riešenie pre potrubia s veľkými priemermi a vysokým zaťažením.
Kryogénne podpery potrubí sa používajú v priemyselných procesoch na výrobu, prepravu a distribúciu skvapalnených plynov.

kdmm.sk - výroba a predaj potrubných elementov
Spojovacie komponenty

Dielce tejto skupiny produktov sú skrutkové komponenty pre spájanie závitových tyčí s inými nosnými komponentmi. Spájajú komponenty v nosných reťaziach s ich náprotivkami, ako sú závitové oká, spojky alebo strmene.

Závitové a spojovacie tyče navzájom spájajú nosné komponenty, aby sa preklenuli montážne výšky. Môžu byť použité ako pevné závesy a v odpružených zaťažovacích reťaziach s pružinovými alebo konštantnými závesmi.

kdmm.sk - výroba a predaj potrubných elementov
Prípojné komponenty, klzné dosky

Na pripojenie potrubných uložení k nosnej konštrukcii sú k dispozícii špeciálne komponenty na zváranie, skrutkovanie alebo upínanie.

KDMM s. r. o. je výhradný zástupca spoločnosti LISEGA na Slovensku a v Česku