Klzné ložiská

Klzné ložiská sú špeciálne vyvinuté uloženia na znižovanie trenia a opotrebenia pri pohyboch v potrubných systémoch. 

Výsledkom je zníženie zaťaženia v potrubných uloženiach za pôsobenia tlaku, vibrácií a pri termickom zaťažení potrubného systému. Zväčša sú umiestnené medzi uložením potrubia a konštrukciou.

Klzné ložiská tvorí dvojica základných materiálov:
PTFE + vysoko leštený nerezový plech.

Hlavné vlastnosti

nízky trecí koeficient trenia -0,1 u nemazaných, resp. 0,05 u mazaných PTFE - klzných ložísk
medza pevnosti leží podľa konštrukčného prevedenia a teploty medzi 10 - 50 N/mm2
tepelná odolnosť pre klzné trenie pod záťažou je v rozmedzí od -35°C do +180°C, špeciálne prevedenie až do +600°C
odolnosť voči korózii - PTFE doštičky sú absolútne odolné voči korózii a oceľové časti sú opieskované a opatrené zinkovofosfátovým náterom hrúbky min. 50 mikrometrov
nevyžadujú žiadnu údržbu
malá stavebná výška