Ako funguje kompenzátor

Za prevádzky dochádza v potrubiach k rôznym druhom pohybov. Kompenzátor je konštrukčný prvok, ktorý pružne a tesne spája dva konce potrubia a umožňuje pohyb tak, aby nedochádzalo k jeho deformácii.

Členenie kompenzátorov podľa schopnosti eliminovať nežiadúce pohyby

Kritériá pre výber a dimenzovanie kompenzátorov

médium

teplota

tlak

pohyby

rýchlosť prúdenia média

podiel pevných častí v médiu

miesto zabudovania

Hlavné využitie v potrubných systémoch

eliminovanie tepelnej rozťažnosti

odstránenie nepresnosti montáže

potlačenie kmitov a vibrácií

Porovnanie kompenzátorov

VlastnostiTkaninové kompenzátoryKovové kompenzátoryGumené kompenzátory
Schopnosť zachytávať viacdimenzionálne pohybyÁnoNieNie
FlexibilitaVysokáNízkaNízka
Reakčné silyNízkeVysokéVysoké
HmotnosťNízkaVysokáVysoká
Náročnosť montážeNízkaVysokáVysoká
Náročnosť konštrukcie potrubných rozvodovNízkaVysokáVysoká
Schopnosť zachytávať vysoký prevádzkový tlakNieÁnoÁno
Vhodnosť pre tekuté a plynné médiaNieÁnoÁno
DymotesnosťÁnoÁnoÁno
PlynotesnosťNieÁnoÁno
Fyziologická inertnosťNieÁnoÁno
NehorľavosťNieÁnoÁno
Bezúdržbová prevádzkaNieÁnoÁno
Výborné antivibračné vlastnostiNieNieÁno